Vannstand

Fra Dykkepedia
Hopp til: navigasjon, søk

Vannstand er vannets høyde og påvirkes av tidevann og værets virkning.

Beskrivelse

I forbindelse med kraftige lavtrykk kan vannstandsøkningen bli stor (stormflo). Langs deler av norskekysten kan økningen bli over 1 meter. Når et lavtrykk passerer vil stormfloen den forårsaker ha tendens til å forplante seg langs kysten med kysten til høyre. Således kan man oppleve en vannstandsøkning langt fra det verste lavtrykket. En stormflo kan bli forhøyet nær elveutløp når den kommer sammen med langvarig kraftig regn.

Ved høyt lufttrykk og fralandsvind vil en kunne få vannstand som er lavere enn det beregnete tidevannet. I Oslofjorden kan en til tider oppleve at vannstanden er minst 1 meter lavere enn beregnet tidevann.

Vannstanden kan presenteres til ulike referansenivå og de mest vanlige er:

I værvarslingen

Vannstandsvarsel er et varsel for totalvannstand, det vil si for tiden summen av kurvene for tidevann og værets virkning.

Dybdestoff

Astronomisk tidevann er forholdsvis deterministiske signaler, som opptrer som stabile svingninger ved helt presise frekvenser. Været virkning er mye mindre stabil i frekvens, og vannstandsendringen er direkte knyttet til værsystemenes utvikling. I vårt område er det snakk om lavtrykkenes passeringsfrekvens, som varierer sterkt i tid.

Det er også en mulighet for at vannstandssvingninger kan oppstå som egensvingninger i et delvis lukket havområde (for eksempel en fjord) med en frekvens som er bestemt av bassengets geometri. Slike svingninger kan trigges av tidevann og av atmosfæren, men perioden er vanligvis kort (noen timer).

Se også

Eksterne nettsider

Kilde

http://metlex.met.no