Tidevann

Fra Dykkepedia
Hopp til: navigasjon, søk

Tidevann er i utgangspunktet gravitasjonsbølger.

Beskrivelse

Sterkest virker månen, men sola har også betydning. Månen og sola lager hver sine bølger, men ved nymåne og fullmåne vil bølgene komme i fase (spring), derav springflo. Det motsatte kalles det nippflo.

Hvor store utslag flo og fjære har kommer veldig an på hvordan landmasser og havgrunner forstyrrer gravitasjonsbølgenes forplantning. Noen steder kan tidevannsbølgene komme inn fra to eller flere retninger og det hele blir ganske komplisert.

Tidevannet skyldes tiltrekningskreftene og de innbyrdes bevegelsene i jord-måne-sol systemet (tidevannet blir også kalt astronomisk tidevann). Analyse av vannstandsobservasjoner over minst en måned, men helst flere år, gir grunnlag for å beregne tidevannet for et hvilket som helst tidspunkt. Slike beregninger blir publisert årlig i tidevannstabeller.

For oss dykkere har vannstanden mye å si, spesielt i områder der det oppstår tidevannsstrøm. Den mest kjente av disse strømmene er Saltstraumen, som er påstått å være verdens kraftigste tidevannsstrøm.

Før en dykker på ukjente områder er det viktig å forhøre seg med lokal ekspertise som kan avdekke noe om tidevannsbevegelsene.

Se også

Eksterne lenker

Kilde

http://metlex.met.no