CMAS

Fra dykkepedia.com
Hopp til navigering Hopp til søk

Bakgrunn

Marmenell NDFs logo

Norges Dykkeforbund (NDF)er tilknyttet CMAS og NIF

NDF: http://www.ndf.no

CMAS: http://www.cmas.org

NIF: http://www.nif.idrett.no/

Fra NDF.no:

Norges Dykkeforbund (NDF) ble stiftet 24.april 1957 og består av ca. 8 500 medlemmer fordelt på omtrent 162 klubber.

Norges Dykkeforbund skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn, og en ledende organisasjon for å fremme dykkeaktiviteter. Norges Dykkeforbunds arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All aktivitet skal bygges på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Norges Dykkeforbund (NDF) organiserer konkurranseidrettene UV-Rugby, UV-Jakt og UV-Foto. Andre aktiviteter er fridykking, sportsdykkeropplæring, ulike emnekurs og andre relaterte kurs.

Norges Dykkeforbunds satsingsområde i inneværende tingperiode, er forankret i handlingsplanen vedtatt på dykketinget. Gjennom aktivitetsområdene under, skal vi gi et totaltilbud etter våre medlemmers ønsker og behov.

Dykketinget er forbundets øverste organ og avholdes hvert annet år.

NDF UTDANNING

Apparatdykking

CMAS* apparatdykker

CMAS** apparatdykker

CMAS*** apparatdykker

CMAS Nitrox Diver

CMAS Advanced Nitrox

Fridykking

CMAS* fridykker

CMAS** fridykker

CMAS*** fridykker

CMAS Apnea*

CMAS Apnea**

CMAS Apnea***

NDF Dykkeklubber

Klubbkartet

NDF Dykkeskoler

Dykkeskoler

Kurserfaringer

Kurserfaringer CMAS