Hydro

Fra Dykkepedia
Hopp til navigering Hopp til søk

{{#if:|

}}

{{#if:|}}{{#if:Hydro.jpg{{#if:from skovheim.org|
from skovheim.org}}|{{#if:hydro.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Jernbaneferge|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Jernbanefergedef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:265,5 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:265,5 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:35,5 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:35,5 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:16,5 fot|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:16,5 fotdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:8|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:8def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:2 stk. trippelekspansjons dampmaskiner|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:2 stk. trippelekspansjons dampmaskinerdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:536 BRT|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:536 BRTdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:120|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:120def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:12 jernbanevogner med opptil 300 tonns vekt|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:12 jernbanevogner med opptil 300 tonns vektdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:1914 {{#if:Akers Mekaniske Verksted|ved Akers Mekaniske Verksted}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1914def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Senket 20. februar 1944|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Senket 20. februar 1944def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå |def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:ikke dykkbart|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:ikke dykkbartdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess.|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:DF Hydro|DF Hydro|Hydro}}
Hydro.jpg{{#if:from skovheim.org|
from skovheim.org}}
hydro.jpg
Tekniske data
JernbanefergeType
TypeJernbaneferge
Byggemateriale
Byggemateriale{{{materiale}}}
265,5 fotLengde (m)
Lengde (m)265,5 fot
35,5 fotBredde (m)
Bredde (m)35,5 fot
16,5 fotDypgående (m)
Dypgående (m)16,5 fot
8Toppfart (knop)
Toppfart (knop)8
2 stk. trippelekspansjons dampmaskinerMotor
Motor2 stk. trippelekspansjons dampmaskiner
536 BRTTonnasje
Tonnasje536 BRT
Deplasement
Deplasement
120Passasjerer
Passasjerer120
12 jernbanevogner med opptil 300 tonns vektKjøretøy
Kjøretøy12 jernbanevogner med opptil 300 tonns vekt
Last
Last
Mannskap
Mannskap
Karriere
Rederi
Rederi
1914Bygget
Bygget1914 {{#if:Akers Mekaniske Verksted|ved Akers Mekaniske Verksted}}
Flaggstat
Flaggstat
Jomfrutur
Jomfrutur
Døpt
Døpt
Andre navn
Andre navn
Senket 20. februar 1944Skjebne
SkjebneSenket 20. februar 1944
Dato forlis
Dato forlis
Dykket
GPS posisjon
GPS posisjon
Nivå
NivåNivå
ikke dykkbartTilgjengelighet
Tilgjengelighetikke dykkbart
Dykkedybde
Dykkedybde
Plassering på bunn
Plassering på bunn
Generell tilstand
Generell tilstand
Posisjon
Posisjon{{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess.

}}{{#if:|
[[:commons:Category:{{{comcat}}}|Hydro på Commons]]
}}{{#if:|
[[:commons:{{{commons}}}|Hydro på Commons]]
}}{{#if:|
[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Hydro på Wikiquote]]
}}{{#if:|
{{{endcomment}}}
}}{{#if:|


Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>

Under den andre verdenskrig forsket både aksemaktene og de allierte på muligheten for å frembringe atomvåpen, og det var først etter at krigen var slutt at de allierte fant ut at tyskernes prosjekt hadde lang tid igjen før et gjennombrudd. Men alt under krigen hadde tyskerne begynt å frakte tungtvann fra Telemark til Tyskland, og dette skapte selvfølgelig uro hos de allierte staber. En aksjon for å stoppe tungvannet var nødvendig! Etter flere aksjoner mot Rjukan hadde de forsinket produksjonen av tungtvannet, men ikke stoppet den. Siste aksjon ble utført den 20. Februar 1944 da fergen Hydro skulle frakte tungtvann og produksjonsutstyret til Tyskland. I en godt planlagt aksjon ble 8,4 kg sprengstoff satt på Hydro, og når skipet hadde nådd dypt vann eksploderte den livsfarlige tilleggs-lasten. Hydro sank raskt og tok med seg i dypet atten mennesker. Etter krigen ble det mye diskusjon om skipet hadde ombord tungtvann som skulle til Tyskland da den ble utsatt for sabotasje, eller om tyskenre hadde funnet andre måter å frakte det dyrebare vannet ned til Tyskland på. Diskusjonen sto åpen helt til Hydro ble funnet på begynnelsen av nittitallet av en miniubåt. Ombord befant det seg fortsatt de 600 kilo med tungtvann, og i tiden som fulgte ble to tønner berget opp fra dypet. Nok et kapittel i norsk krigshistorie var dermed avklart en gang for alle. Vraket av Hydro hviler idag på en dybde av 450 meter i Tinnsjøen rett vest for Gaustadtoppen...

Vraket

Dykking

Referanser

<references />