Korssund Dykkeklubb

{{#if:|

}}

{{#if:|}}{{#if:Korssundlogo.png{{#if:Logo Korssund Dykkeklubb|
Logo Korssund Dykkeklubb}}|{{#if:korssundlogo.png||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Parkeringdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Korssund|def-value-check3|{{#ifeq:Besøksadressedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Korssunddef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Postadressedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Telefondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:http://korssunddykk.no/%7Cdef-value-check3%7C{{#ifeq:Hjemmesidedef-value-check2%7Cdef-value-check2%7C%7C}}|{{#ifeq:http://korssunddykk.no/def-value-check1%7Cdef-value-check1%7C%7C}}}}{{#ifeq:styret@korssunddykk.no|def-value-check3|{{#ifeq:E-postdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:styret@korssunddykk.nodef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:http://www.facebook.com/KorssundDykkeklubb%7Cdef-value-check3%7C{{#ifeq:Facebookdef-value-check2%7Cdef-value-check2%7C%7C}}|{{#ifeq:http://www.facebook.com/KorssundDykkeklubbdef-value-check1%7Cdef-value-check1%7C%7C}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Twitterdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Organisasjonsnummerdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:61.253568,5.000174|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:61.253568,5.000174def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Merknaderdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Klubbdykkdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mandagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Tirsdagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Onsdagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Torsdagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Fredagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lørdagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Søndagdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Gassfyllingdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Luft{{#if:|, Nitrox }}{{#if:|, Trimix}}{{#if:|, Argon}}|def-value-check3|{{#ifeq:Gassutvalgdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:jadef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq: Liter|def-value-check3|{{#ifeq:Luftbank på def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq: Liter|def-value-check3|{{#ifeq:nitroxbank på def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq: |def-value-check3|{{#ifeq:Continuous-blending/membran-anleggdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:[[gassmerknader::Medlemmer fyller gratis. Les mer om gassfylling på hjemmesiden vår.]]|def-value-check3|{{#ifeq:Merknader til gassfyllingdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Medlemmer fyller gratis. Les mer om gassfylling på hjemmesiden vår.def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Korssund Dykkeklubb|Korssund Dykkeklubb|Korssund Dykkeklubb}}
Korssundlogo.png{{#if:Logo Korssund Dykkeklubb|
Logo Korssund Dykkeklubb}}
korssundlogo.png
Parkering
Parkering
KorssundBesøksadresse
BesøksadresseKorssund
Postadresse
Postadresse
Telefon
Telefon
http://korssunddykk.no/Hjemmeside
Hjemmesidehttp://korssunddykk.no/
styret@korssunddykk.noE-post
E-poststyret@korssunddykk.no
http://www.facebook.com/KorssundDykkeklubbFacebook
Facebookhttp://www.facebook.com/KorssundDykkeklubb
Twitter
Twitter
Organisasjonsnummer
Organisasjonsnummer
61.253568,5.000174Posisjon
Posisjon61.253568,5.000174
Merknader
Merknader
Klubbdykk
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Søndag
Gassfylling
jaGassutvalg
GassutvalgLuft{{#if:|, Nitrox }}{{#if:|, Trimix}}{{#if:|, Argon}}
Luftbank på
Luftbank på Liter
nitroxbank på
nitroxbank på Liter
Continuous-blending/membran-anlegg
Continuous-blending/membran-anlegg
Medlemmer fyller gratis. Les mer om gassfylling på hjemmesiden vår.Merknader til gassfylling
Merknader til gassfylling[[gassmerknader::Medlemmer fyller gratis. Les mer om gassfylling på hjemmesiden vår.]]

}}{{#if:|
[[:commons:Category:{{{comcat}}}|Korssund Dykkeklubb på Commons]]
}}{{#if:|
[[:commons:{{{commons}}}|Korssund Dykkeklubb på Commons]]
}}{{#if:|
[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Korssund Dykkeklubb på Wikiquote]]
}}{{#if:|
{{{endcomment}}}
}}{{#if:|

Korssund Dykkeklubb er ein nyetablert klubb i 2010. Klubben er oppretta med tanke på å få opp dykkeaktiviteten i HAFS regionen, samt kunne rekrutere og utdanne nye dykkere. Klubben får eit stategisk punkt i Korssund, med mange dykkemuligheiter i nærliggande område. Klubben kan skryte av å bli den klubben som ligg nærmast vraket Havda med kun få minutter unna med båt. I tillegg vil vraka av Ferndale og Parat ligge ein kort båttur unna.

Gassfylling

Vi har nå fått leie en kompressor med klausul på å kjøpe ut kompressoren. Denne befinner seg i den røde bua til Roald Skår. Tilgjengelig fra både bil og båt :-) Det er gratis for medlemmer å fylle. Årskontigent koster 500,- og dagskontigent koster 100,-.


Karthjelpen:

  • Når musen din er over kartet blir musescroll til zoom.
  • Dobbelklikk på et område på kartet og du zoomer inn akkurat der.
  • + tegnet på høyresiden kan man velge mellom sjøkart, topografisk-kart og googlekart.
  • Nede i høyre hjørne kan dere med musen dra kart for å endre størrelsen.
  • Mer om hvordan opprette kart her.