{{#if:|

}}

{{#if:|}}{{#if:Flora.jpg{{#if:copyright Norwegian Maritime Museum|
copyright Norwegian Maritime Museum}}|{{#if:flora.jpg||}}|}}{{#if:|{{#ifeq:Tekniske datadef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:Bark|def-value-check3|{{#ifeq:Typedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Barkdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{materiale}}}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggematerialedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:26,3m|def-value-check3|{{#ifeq:Lengde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:26,3mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:6,4m|def-value-check3|{{#ifeq:Bredde (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:6,4mdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dypgående (m)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Toppfart (knop)def-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Motordef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:453 BRT|def-value-check3|{{#ifeq:Tonnasjedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:453 BRTdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Deplasementdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Passasjererdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Kjøretøydef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Lastdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Mannskapdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Karrieredef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Rederidef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Perth (UK) 1852 {{#if:|ved }}|def-value-check3|{{#ifeq:Byggetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Perth (UK) 1852def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Flaggstatdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Jomfruturdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Døptdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Koh-I-Noor|def-value-check3|{{#ifeq:Andre navndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:Koh-I-Noordef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:strandet på Fjæreskjær nær Færder|def-value-check3|{{#ifeq:Skjebnedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:strandet på Fjæreskjær nær Færderdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:18. desember 1901|def-value-check3|{{#ifeq:Dato forlisdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:18. desember 1901def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|{{#ifeq:Dykketdef-value-check|def-value-check||}}|}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:GPS posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:Nivå 1|def-value-check3|{{#ifeq:Nivådef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:1def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:båt|def-value-check3|{{#ifeq:Tilgjengelighetdef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:båtdef-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Dykkedybdedef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Plassering på bunndef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:|def-value-check3|{{#ifeq:Generell tilstanddef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#ifeq:{{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess.|def-value-check3|{{#ifeq:Posisjondef-value-check2|def-value-check2||}}|{{#ifeq:def-value-check1|def-value-check1||}}}}{{#if:|}}
{{#if:Flora (af Fredrikstad)|Flora (af Fredrikstad)|Flora}}
Flora.jpg{{#if:copyright Norwegian Maritime Museum|
copyright Norwegian Maritime Museum}}
flora.jpg
Tekniske data
BarkType
TypeBark
Byggemateriale
Byggemateriale{{{materiale}}}
26,3mLengde (m)
Lengde (m)26,3m
6,4mBredde (m)
Bredde (m)6,4m
Dypgående (m)
Dypgående (m)
Toppfart (knop)
Toppfart (knop)
Motor
Motor
453 BRTTonnasje
Tonnasje453 BRT
Deplasement
Deplasement
Passasjerer
Passasjerer
Kjøretøy
Kjøretøy
Last
Last
Mannskap
Mannskap
Karriere
Rederi
Rederi
Perth (UK) 1852Bygget
ByggetPerth (UK) 1852 {{#if:|ved }}
Flaggstat
Flaggstat
Jomfrutur
Jomfrutur
Døpt
Døpt
Koh-I-NoorAndre navn
Andre navnKoh-I-Noor
strandet på Fjæreskjær nær FærderSkjebne
Skjebnestrandet på Fjæreskjær nær Færder
18. desember 1901Dato forlis
Dato forlis18. desember 1901
Dykket
GPS posisjon
GPS posisjon
1Nivå
NivåNivå 1
båtTilgjengelighet
Tilgjengelighetbåt
Dykkedybde
Dykkedybde
Plassering på bunn
Plassering på bunn
Generell tilstand
Generell tilstand
Posisjon
Posisjon{{{posisjon}}}Egenskapen «Posisjon» (som sidetype) med inndataverdien «{{{posisjon}}}» inneholder ugyldige tegn eller er ukompatibel og kan derfor forårsake uventede resultater i en spørrings- eller annoteringsprosess.

}}{{#if:|
[[:commons:Category:{{{comcat}}}|Flora på Commons]]
}}{{#if:|
[[:commons:{{{commons}}}|Flora på Commons]]
}}{{#if:|
[[:wikiquote:{{{wquote}}}|Flora på Wikiquote]]
}}{{#if:|
{{{endcomment}}}
}}{{#if:|


Historie <ref>Orginalt fra skovheim.org</ref>

Den norske barken Flora (af Fredrikstad) strandet på Fjæreskjær ved syd-østsiden av Vestre Bustein, nord for Færder Fyr i Vestfold fylke den 18. Desember 1901. Flora var på reise fra Bristol til Kristiania (Oslo). Lasten var koks. Vraket ble lokalisert i 1989 av sportsdykkere. I dag er det svært lite igjen av selve skipet, men restene av det er selvsagt av historisk verdi. Skroget er for lengst forsvunnet, men området er fullt av deler fra skipet som forliste her. Restene av Flora kan ses på en dybde av seks til ni meter ved Fjæreskjær. En båt og fint vær er nødvendig for å dykke på restene av denne barken...

Vraket

Man ser på vrakstedet masse koks og dekksknær stå opp fra bunnen. Baugsiden vender nord-nordøstover og her finner man brattspillvalsen. Området ligger som nevnt på 6-9 meters dyp. Sjøbunnen på funnstedet blir dypest på nordøst-siden.

Legger ut mer info om vraket etter hvert som jeg går gjennom og gjenfiner avisutklipp, bilder og papirer fra den gang vi fant det sommeren 1989. Funnet ble meldt inn til daværende Norsk Sjøfartsmuseum, - nå Norsk Maritimt Museum på fastsatt vrakfunn-skjema. Det medfulgte vraktegning utført av vårt medlem Terje Olsen som også da jobbet ved NSM som konservator.

Finnerne var Terje Gysler og hans sønn, - nyinnmeldt i Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, undertegnede, samt bl. andre Eivind Ottesen, Jan Carlstedt og Terje Olsen fra Tjøme.

Mvh. Dag Deberitz tlf 922 35777

Dykking

Referanser

<references />